ขั้นตอนที่ 1 จาก 3
รายการสินค้า
สินค้า
ราคา/หน่วย
จำนวน
ยอดสุทธิ

HUBBA Startup List

1,290.00 0

ประเภทการจ่ายเงิน

ข้อมูลลูกค้าสำหรับออกใบเสร็จ

ข้อมูลบริษัท

สรุปการสั่งซื้อ

HUBBA Startup List

x

1

0


ส่วนลด

0 THB

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

0 THB

ยอดรวมก่อนภาษี

0

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

0

ยอดเงินสุทธิ

0

วิธีจ่ายเงิน

ธนาคาร
กสิกรไทย สาขาเอกมัย
เลขที่บัญชี
0128974520
ชื่อบัญชี
บจก. ฮับบา